English

Пневматични вентилатори, Пневматичен вентилатор – взривозащитен вентилатор

Пневматичен вентилатор – взривозащитен вентилатор

Превенция на риска при ограничени пространства


Необходимост при отхода, вентилацията & охлаждането на климата в опасни среди
„Нуждата учи човека.” Взривозащитените пневматични вентилатори са необходимост за вентилацията, отхода и охлаждането на климата в опасни среди (запалими, работна среда с избухливи материали, мина, висока температура, замърсена атмосфера). Използват се за извличане на замърсен, предгрят и заразен въздух и захранването и дистрибутирането на пресен въздух в необходимите количества за осигуряване на здравословни и удобни условия за обитателите на пространството, което се вентилира. Прилагането в офиси и работилници означава създаването на среда, която стимулира работника за по-добра ефективност.

TONSON предлага пневматични вентилатори със стойка (триножник), със стойка с осцилация, настолни, настолни с осцилация, които се монтират на стената, тавана и аксиално-поточни за работа в неблагоприятни условия.


air speed test
Practical Application
Страхотна въздушна циркулация
Практически пример

Характеристики
Пълна безопасност (без нагряване/ Появяват се искри, ако се възпрепятстват перките.)
Взривозащитени
Страхотна въздушна циркулация
Поносимост към обстановката (запалими, избухливи, среди с висока температура и влажност)
Ниска консумация на въздух
Мигновена реверсивност на въртенето за Вентилация или ОтходХерметично запечатани двигатели (Избягване на мръсотии / прах)

Патентни Решения    
USA Patent
China Patent
Taiwan Patent
U.S.A.
CHINA
TAIWAN


Работна течност : компресиран въздух Работно налягане : 6 kg /cm2 (85 PSI)
Температура на средата : -10 ~ +120C Максимално работно налягане : 7 kg /cm2 (100 PSI)
Пневматичните вентилатори са проектирани да работят с компресиран въздух и да се използват заедно с Ф.Р.Л. (филтър, регулатор и лубрикатор) за подобряване на работата и за осигуряване на по-продължителен живот.
Ползвателите имат отговорността да преценят дали продуктът е подходящ за планираната употреба и да поемат всички рискове и отговорности във връзка с това.
При изисквания за по-голям дебит и скорост на потока моля свържете се с TONSON.

Спецификации
Спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение.
Пневматичен вентилатор на стойка
(18" Пневматични вентилатори)
Пневматичен вентилатор на стойка
Пневматичен вентилатор на стойка
Пневматичен вентилатор на стойка
Пневматичен вентилатор на стойка
Модел
TG-18P
TG-18AL
TG-18PT
TG-18ALT
Материал на перката
P.P.
Алуминий
P.P.
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
X
with frl
with air service unit
Дебелина (mm)
200
Дължина (mm)
1,110 x 590
Pedestal Adjust
(mm | inch)
610~889mm | 24"~35"
Дебит (m3/ h)
5,700
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
8.6
9.1
9.3
9.8
Брутно тегло (kg)
9.6
10.1
10.3
10.8

Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
(18" Air Fan)
new-to-the-world products

Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Модел
TGS-18P
TGS-18AL
TGS-18PT
TGS-18ALT
Материал на перката
P.P.
Алуминий
P.P.
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
X
with air service unit
with air service unit
Дебелина (mm)
200
Дължина (mm)
1,110 x 590
Pedestal Adjust
(mm | inch)
610~889mm | 24"~35"
Дебит (m3/ h)
5,700
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
9
9.5
9.7
10.2
Брутно тегло (kg)
10
10.5
10.7
11.2

Пневматичен вентилатор на стойка
(24" Air Fan)
Пневматичен вентилатор на стойка
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
new-to-the-world products
Пневматичен вентилатор на стойка
Пневматичен вентилатор на стойка
Пневматичен вентилатор на стойка
 
Модел
TG-24AL
TG-24ALT
TGS-24AL
TGS-24ALT
Материал на перката
Алуминий
Алуминий
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
240
Дължина (mm)
1,260 x 850
Pedestal Adjust
(mm | inch)
610~889mm | 24"~35"
Дебит (m3/ h)
6,500
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
14
15.5
14.5
16
Брутно тегло (kg)
15.5
17
16
17.5


Пневматичен вентилатор на стойка
(18" пневматичен вентилатор)
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Модел
TB-18P
TB-18PT
TB-18AL
TB-18ALT
Материал на перката
P.P.
P.P.
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
200
Дължина (mm)
430 x 590
Дебит (m3/ h)
5,700
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
8.5
9.2
9
9.7
Брутно тегло (kg)
9.5
10.2
10
10.7

Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
(18" пневматичен вентилатор)
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Пневматичен вентилатор на стойка с осцилация
Модел
TBS-18P
TBS-18PT
TBS-18AL
TBS-18ALT
Материал на перката
P.P.
P.P.
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
200
Дължина (mm)
430 x 590
Дебит (m3/ h)
5,700
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
8.5
9.2
9
9.7
Брутно тегло (kg)
9.5
10.2
10
10.7


Стенен пневматичен вентилатор с осцилация
(18" пневматичен вентилатор)
Стенен пневматичен вентилатор с осцилация
Стенен пневматичен вентилатор с осцилация
Стенен пневматичен вентилатор с осцилация
Стенен пневматичен вентилатор с осцилация
Модел
TGPS-18P
TGPS-18PT
TGPS-18AL

TGPS-18ALT

Материал на перката
P.P.
P.P.
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
200
Дължина (mm)
?
Дебит (m3/ h)
5,700
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
8
8.7
8.5
9.2
Брутно тегло (kg)
9
9.7
9.5
10.2

Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
(14"&16" пневматичен вентилатор)
14" Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
16" Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Модел
TW-14ALM
TW-14ALMT
TW-16ALM
TW-16ALMT
Материал на перката
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
165
205
Дължина (mm)
450 x 450
495 x 495
Дебит (m3/ h)
3,600
4,000
Скорост на потока (m/s)
1.8
1.6
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
4.3
5
4.8
5.5
Брутно тегло (kg)
4.8
5.5
5.3
6

Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
(18" пневматичен вентилатор)
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Модел
TW-18P
TW-18PT
TW-18AL
TW-18ALT
Материал на перката
P.P.
P.P.
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
184
Дължина (mm)
565 x 565
Дебит (m3/ h)
4,400
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
8.5
9.2
9
9.7
Брутно тегло (kg)
9.5
10.2
10

10.7


Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран (18" пневматичен вентилатор)

Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран
Модел
TW-18PM

TW-18PMT

TW-18ALM
TW-18ALMT
Материал на перката
P.P.
P.P.
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
184
Дължина (mm)
565 x 565
Дебит (m3/ h)
4,400
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
9
9.7
9.5
10.2
Брутно тегло (kg)
10
10.7
10.5
11.2

Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
(24" пневматичен вентилатор)
Without Rear Screen
With Rear Screen
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране
Модел
TW-24AL
TW-24ALT
TW-24ALM
TW-24ALMT
Материал на перката
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
Дебелина (mm)
323
Дължина (mm)
720 x720
Дебит (m3/ h)
5,900
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
12
12.7
13.9
15.4
Брутно тегло (kg)
13.5
14.2
15.4

16.9


Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран
(30" пневматичен вентилатор)
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран
Отходно вентилационен вентилатор със стенно монтиране и заден екран
Модел
TW-30ALM
TW-30ALMT
Материал на перката
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
Дебелина (mm)
230
Дължина (mm)
870 x 870
Дебит (m3/ h)
7,200
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
15.7
17.2
Брутно тегло (kg)
17.2
18.7


Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
(8" & 12"пневматичен вентилатор)
8" Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
12" Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Air Fan
Портативен вентилационен аксиално-поточен пневматичен вентилатор
with reversible control
Модел
TR-8AL
TR-8ALT
TR-12AL
TR-12ALT
TR-12ALR
TR-12ALTR
Материал на перката
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
X
with air service unit
Width (mm)
190
218
Height (mm)
270
370
Height (add toe) mm
310
390
Дебит (m3/ h)
2,000
2,900
Скорост на потока (m/s)
1.8
1.8
Inlet Connection
1/4"
1/4"
Нетно тегло (kg)
8
8.7
12
12.7
12.3
13
Брутно тегло (kg)
9
9.7
12..5
13.5
13.5
14

Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
(18" пневматичен вентилатор)
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
with reversible control
Модел
TR-18P
TR-18PT
TR-18AL
TR-18ALT
TR-18ALTR
Материал на перката
P.P.
P.P.
Алуминий
Алуминий
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
X
with air service unit
with air service unit
Width (mm)
248
Height (mm)
525
Height (add toe) mm
600
Дебит (m3/ h)
4,400
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
17
17.7
17.5
18.4
19.1
Брутно тегло (kg)
18
18.7?
18.5
19.4
20.1

Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
(24" пневматичен вентилатор)
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
Аксиално-поточен пневматичен вентилатор
with reversible control
Модел
TR-24AL
TR-24ALT
TR-24ALTR
Материал на перката
Алуминий
Филтър, регулатор, лубрикатор
X
with air service unit
with air service unit
Width (mm)
310
Height (mm)
680
Height (add toe) mm
760
Дебит (m3/ h)
5,900
Скорост на потока (m/s)
1.5
Inlet Connection
1/4"
Нетно тегло (kg)
24
25.5
26.2
Брутно тегло (kg)
24.5
27
27.7

Аксесоари
Гъвкава тръба
Гъвкава тръба
Model
FD11
FD15
FD22
FD28
Диаметър (инч)
11"
15"
22"
28"
Дължина (m)
5, 10, 15, 20, 25...etc.
(Възможна дължина със стъпка от по 5 метра)


Капаци за стенния отход
Здрави капаци за отходните вентилатори. Пластините се затварят, когато вентилаторът работи и се затварят, когато въздушният поток спре
Пасва на вентилатори със стенно монтиране с диаметър
Пасва на вентилатори със стенно монтиране с диаметър (инч)
Материал
Свободно пространство (F)
Капаци за стенния отход
Dimension (mm | инч)
A
B
C
D
16"
Желязо
7F
516
460
55
80
18"
8F
570
514
55
80
24"
10F
710
654
55
80

  
    
HEADQUARTER
TONSON AIR MOTORS MFG. CORP.
22 Shu-Yi 1st Lane, Taichung 40256, TAIWAN
TEL: +886-4-2261 1047   Mobile: +886-928 989238   FAX: +886-4-2261 1678
 
GPS: 24°07'12.38"  N 120°39'25.68" E

CHINA
NeuMek (Shanghai) Corporation
59 Xu Wang Rd., Xu Jing Town Qing Pu District, Shanghai 201702, CHINA
TEL:+86-21 2281 8889   +86-21 2281 7669  FAX:+86-21-3987 9136
Mobile : +86-13917636393 / 13818-336699
  sales@neumek.com

Guang Dong, CHINA
29 San Heng Rd., Ci Bian Xiao Qu, Hou Sa Rd.
Hou Jie Town, Dong Guan 52300, CHINA
TEL:+86-(0) 769 8122 0478   FAX:+86-(0) 769 8122 0479
Mobile : +86-13560848899

Fu Jian , CHINA
12 Building A, Gao Pu Mao Yi Shang Cheng, Xing Lin East Road,
Ji Mei District, Xia Men City, Fu Jian Province, CHINA
TEL:+86-(0) 592 625 9768   FAX:+86-(0) 592 625 9769
Mobile : +86-13779945836

United States
AIR MOTORS TONSON (USA)

AUSTRALIA
TONSON AUSTRALIA Pty. Ltd.
U3, 4 Weld Street
Liverpool Sydney NSW 2177
TEL: +61 (0)2 9600 8881   FAX: +61 (0)2 9600 8882
 
Copyright ©™ 1966 - 2012 TONSON Air Motors