Last Updated: September 13, 2013
Electric Mixer

IBC Mixers / Tote Tank Mixer (Electric)
1,000 Liters Mixing

Challenging mixing task in Intermediary Bulk Containers (IBCs), capable of handling high viscosity products
IBC Mixers / Tote Tank Mixer (Electric)
1,000 Liters Mixing

Container shown not included

Container shown not included
Model TSE-IBC-1 TUE-IBC-1 TUE-IBC-X5
Power 1HP 1HP 1HP
Shaft
Ø20 x 1160mm
Ø20 x 1160mm
Ø20 x 1170mm
Propeller 10" x 2 10" x 2
8" x 2
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Mobile Electric Mixers, Pneumatic Lifting & Lowering 200 Liters+ Mixing
Mobile Electric Mixers, Pneumatic Lifting & Lowering 200 Liters+ Mixing
Container shown not included
Model TUE-X8 TUE-X7 TUE-X6
Power 1HP 1HP 1HP
Shaft
Ø20 x 1160mm
Ø20 x 1160mm
custom
Propeller
custom
custom
custom
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Mobile Electric Mixers, Pneumatic Lifting & Lowering 200 Liters+ Mixing

Stainless Steel Mobile Electric Mixers, Pneumatic Lifting & Lowering
Stainless Steel Mobile Electric Mixers, Pneumatic Lifting & Lowering    
Model Z Stainless Steel Frame Air Lift Electric Stand Mixer TUES-E2  
Power      
Shaft      
Propeller      
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Mobile Electric Mixers, Electric Lifting & Lowering
Mobile Electric Mixers, Electric Lifting & Lowering
Model TUE-X TUE-X3 TUE-X4
Power      
Shaft      
Propeller      
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Mobile Electric Mixers, Hydraulic Lifting & Lowering
Container shown not included  
Model  
Power  
Shaft  
Propeller  
Net Weight (kg / lb)  
Gross Weight (kg / lb)  

Bung Entry Electric Mixers
Container shown not included      
Model W Extendable Electric Miixer    
Power      
Shaft      
Propeller      
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Cross Mount Electric Mixers
Cross Mount Electric Mixers  
Model Y Dual-Usage Electric Mixer CM-E2

CM-Y3

Power      
Shaft  
Ø20 x 1160mm
Ø20 x 1160mm
Propeller   10" x 2 10" x 2
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Ultra-Wide Cross Mount Electric Mixers
Ultra-Wide Cross Mount Electric Mixers
Model CM-Y1
Power  
Shaft
Ø20 x 1160mm
Propeller 20" x 2
Net Weight (kg / lb)  
Gross Weight (kg / lb)  

5 Gallons / 20 Liters Electric Mixers, Pneumatic Lifting & Lowering
5 Gallons / 20 Liters Electric Mixers, Pneumatic Lifting & Lowering    
Model W1    
Power      
Shaft      
Propeller      
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

5 Gallons / 20 Liters Electric Mixers, Manual Lifting & Lowering
5 Gallons / 20 Liters Electric Mixers, Manual Lifting & Lowering    
Model   TSE-W2  
Power      
Shaft      
Propeller      
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Mobile 5 Gallons / 20 Liters Electric Mixers, Manual Lifting & Lowering
Mobile 5 Gallons / 20 Liters Electric Mixers, Manual Lifting & Lowering    
Model V1 W3  
Power      
Shaft      
Propeller      
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

Laboratory Mixers
Laboratory Mixers    
Model TFE1   TFE
Power      
Shaft      
Propeller      
Net Weight (kg / lb)      
Gross Weight (kg / lb)      

HEADQUARTER
TONSON AIR MOTORS MFG. CORP.
22 Shu-Yi 1st Lane, Taichung 40256, TAIWAN
TEL: +886 4 2261 1047   Mobile: +886 928 989238   FAX: +886 4 2261 1678
 
GPS: 24°07'12.38"  N 120°39'25.68" E

CHINA
NeuMek (Shanghai) Corporation
59 Xu Wang Rd., Xu Jing Town Qing Pu District, Shanghai 201702, CHINA
TEL:+86 21 2281 8889   +86 21 2281 7669  FAX:+86 21 3987 9136
Mobile : +86-13917636393 / 13818-336699
  sales@neumek.com

Guang Dong, CHINA
29 San Heng Rd., Ci Bian Xiao Qu, Hou Sa Rd.
Hou Jie Town, Dong Guan 52300, CHINA
TEL:+86-(0) 769 8122 0478   FAX:+86-(0) 769 8122 0479
Mobile : +86-13560848899

Fu Jian , CHINA
12 Building A, Gao Pu Mao Yi Shang Cheng, Xing Lin East Road,
Ji Mei District, Xia Men City, Fu Jian Province, CHINA
TEL:+86-(0) 592 625 9768   FAX:+86-(0) 592 625 9769
Mobile : +86-13779945836

United States
AIR MOTORS TONSON (USA)

AUSTRALIA
TONSON AUSTRALIA Pty. Ltd.
Factory 19/ 5 Lyn Parade
Prestons NSW Sydney, AUSTRALIA
TEL: +61 (0)2 9607 4100   FAX: +61 (0)2 9607 4200
Mobile: +61 (0)411 729 849
 
Copyright ©™ 1966 - 2013 TONSON Air Motors