air motor accessories
POWER TRANSMISSIONSAFETY = TONSON

  
推薦配件
消音器
消音器
消音器 為減少環境及液料污染建議使用MF系列消音器(附接油蓋)來減少排氣噪音及消除油霧最高用溫度: 65℃消音效果 > 35 dB 油霧收集率 > 99.9%.

控制閥
控制閥 PC2
遠端遙控閥

專為遙控閥的特殊設計,提供適當的氣動壓力去調整遙控閥,且完美地控制馬達速度。
PC2 可用來控制馬達旋轉轉向(例如:氣動吊車應用),最理想的控制長度是36m (120 ft)。

三點組合 (過瀘, 調壓和油霧器)
三點組合
壓力表 風量開關
壓力表 風量開關

     
HEADQUARTER
TONSON AIR MOTORS MFG. CORP.
22 Shu-Yi 1st Lane, Taichung 40256, TAIWAN
TEL: +886 4 2261 1047   Mobile: +886 928 989238   FAX: +886 4 2261 1678
 
GPS: 24°07'12.38"  N 120°39'25.68" E

CHINA
NeuMek (Shanghai) Corporation
59 Xu Wang Rd., Xu Jing Town Qing Pu District, Shanghai 201702, CHINA
TEL:+86 21 2281 8889   +86 21 2281 7669  FAX:+86 21 3987 9136
Mobile : +86-13917636393 / 13818-336699
  sales@neumek.com

Guang Dong, CHINA
29 San Heng Rd., Ci Bian Xiao Qu, Hou Sa Rd.
Hou Jie Town, Dong Guan 52300, CHINA
TEL:+86-(0) 769 8122 0478   FAX:+86-(0) 769 8122 0479
Mobile : +86-13560848899

Fu Jian , CHINA
12 Building A, Gao Pu Mao Yi Shang Cheng, Xing Lin East Road,
Ji Mei District, Xia Men City, Fu Jian Province, CHINA
TEL:+86-(0) 592 625 9768   FAX:+86-(0) 592 625 9769
Mobile : +86-13779945836

United States
AIR MOTORS TONSON (USA)

AUSTRALIA
TONSON AUSTRALIA Pty. Ltd.
Factory 19/ 5 Lyn Parade
Prestons NSW Sydney, AUSTRALIA
TEL: +61 (0)2 9607 4100   FAX: +61 (0)2 9607 4200
Mobile: +61 (0)411 729 849
 
Copyright ©™ 1966 - 2012 TONSON Air Motors